Flow-tila hypnoosi

folder_openSelkeä mieli, Selkeä suunta

Tämä artikkeli vastaa kysymyksiin:

 • Mitä ovat virtaus eli flow-tilat?
 • Miten voin hyötyä flow-tilasta?
 • Miten flow ja hypnoosi liittyvät toisiinsa?

Samalla tämä artikkeli auttaa sinua valmistautumaan Hypnoosi flow-tilojen saavuttamiseksi -äänitteeseen, joka löytyy tämän sivun alalaidasta.

Mitä ovat virtaus eli flow-tilat?

Flow on tietoisuuden tila, joka auttaa toteuttamaan huippusuorituksen. Hypnoosi taas on tietoisuuden tila, joka auttaa saavuttamaan flow-tilan.

Flow on luonnollinen olemisen tila, jonka luultavasti olet saavuttanut jo monta kertaa elämässäsi. Urheilijat kuvaavat sitä ”being in the zone” muusikot ”being in the groove”, jotkut kuvaavat sitä yhteydeksi, lähteeseen kiinnittymisen kokemukseksi tai zen-tilaksi. Luulen, että Laotse on tarkoittanut ainakin jotain hyvin flow tilan tapaista tilaa kun hän on kuvaaa Tao Te Chingissä Wu wein eli teottoman toiminnan, olemisen tavan, joka antaa luonnon virrata omaan tahtiinsa. Olet voinut kokea sen urheilussa, taiteessa, työssä tai pelatessa.

Flow-termi tulee positiivisesta psykologiasta. Termin lanseerasi amerikkalainen motivaatiotutkija, syntyjään unkarilainen professori Mihály Csíkszentmihályi jo 1970-luvulla. Sen jälkeen flowta on tutkittu tieteellisesti koulutuksessa, musiikissa, taiteessa, urheilussa, mielen hallinnassa, tietokonepelaamisessa sekä erilaisissa ammateissa rahoitusalalta ohjelmistokehitykseen. Aluksi flow-tutkimus keskittyi urheilijoiden ja muusikoiden huippusuorituksiin, sitten tutkimus laajeni kattamaan kaikenlaisten ihmisten kokemuksia. Huomattiin, että ihmiset kokevat hyödyllisiä flow-tiloja, joskus hyvin voimakkaita kokemuksia, joskus pienempiä mikro-flow kokemuksia, jollaisen voi kokea esimerkiksi käydessään mielenkiintoisen mukaansatempaavan keskustelun.

Miten voin hyötyä flow-tilasta?

Näissä tutkimuksissa on todettu, että ihmiset, jotka saavuttavat flow-tilan helpommin, useasti tai jopa jatkuvasti, pääsevät parempiin tuloksiin vähemmällä stressillä ja samalla kokien korkeampaa tyytyväisyyttä. Jatkuvaa tai pitkäkestoista virtausta ihminen voi kokea esimerkiksi tavoitellessaan jotain inspiroivaa päämäärää tai toteuttaessaan sopivan haasteellista projektia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi haastava projekti töissä, yrityksen perustaminen tai opintoihin liittyvät suoritukset kuten seminaarityö, gradun tekeminen tai väitöstilaisuuden suunnittelu.

Mieti sellaisia hetkiä kun olet tehnyt jotain haastavaa käyttäen kaiken osaamisesi. Oletko joskus ollut niin uppoutuneena johonkin tekemiseen, että olen menettänyt ajan tajusi? Oletko pystynyt sulkemaan ulkopuolillesi kaiken häiriön ja keskittymään täysin sisäiseen tilaasi samalla käyttäen kaiken kyvykkyytesi? Oletko pystynyt sulkemaan mielestäsi kaikki sisäiset epäilyksen äänet ja egosi, aivan kuin sinä ja tekemäsi asia olisitte yhtä?

Csíkszentmihályi kuvaa kahdeksan osatekijää, joita flow-kokemukseen voi liittyä:

 • Tehtävällä on selvät päämäärät.
 • Yksilön keskittyminen on täydellistä.
 • Oman minän arviointi vähenee.
 • Ajantaju katoaa.
 • Tehtävän etenemisestä saa välitöntä palautetta.
 • Yksilön kyvyt ja tehtävän vaativuus ovat tasapainossa (tehtävä ei ole liian helppo eikä liian vaikea).
 • Yksilö tuntee pystyvänsä kontrolloimaan tilannetta.
 • Tehtävä on itsessään palkitseva.

Kaikkien näiden tekijöiden ei tarvitse olla läsnä virtauksen saavuttamiseksi, mutta ne ovat tunteita ja reaktioita, jotka useimmiten liittyvät tähän henkiseen tilaan.

Tarkennetaan vielä mikä ei ole virtausta. Tilasta on myös väärinymmärryksiä. Jotkut luulevat, että se on ihana fiilis, kun on helppoa ja kivaa. Flow on tila, jossa on toisaalta kova haaste ja toisaalta kokemus, että haasteeseen pystyy vastaamaan. Kokemukseen liittyy usein tekeminen, jossa haaste kasvaa ja taidot kehittyvät. Pelatessa palkitsevin kokemus ei ole se hetki, kun voittaa, vaan hetki kun oivaltaa ja oppii jotain. Flowta on se, kun palaset tuntuvat loksahtavan paikoilleen.

Flowta saattaa edeltää ahdistus. Voit ponnistella ja yrittää ratkaista jotain tehtävää, mutta taidot eivät vielä riitä. Sitten taidot kehittyvät ja tekeminen nousee seuraavalle tasolle. Haastavuuden ja taidon oikea suhde on ensiarvoinen virtaustilassa. Jos haaste on taitoihin nähden liian suuri, uhkaa ahdistus, jos taas liian pieni, uhkaa pitkästyminen. Jos sekä vaaditut taidot että haaste ovat pieniä, uhkaa apatia.

Mitä voit tehdä lisätäksesi mahdollisuuksiasi saavuttaa Flow-tilan? Csíkszentmihályi kuvaa teoksessaan Finding Flow, että ihmiset voivat tehdä asioita, jotka täyttävät yllämainitut virtaustekijät, kuten shakin pelaaminen, logiikkapelin (kuten Sudokun) tai palapelin pelaaminen, urheiluun osallistuminen, mielenkiintoisen projektin tekeminen työssä tai koulussa, piirtäminen tai kirjoittaminen. Hypnoosin avulla, voimme pyytää alitajuntaa muistamaan kaikkein voimakkaimmat ja arvokkaimmat flow-kokemuksemme ja opettaa mieltämme siirtymään nopeammin tuohon tilaan. Flow-tilassa aivot erittävät dopamiinia, endorfiinia ja serotoniinia, jotka lisäävät hyvän olon tunnetta, parantavat suoritusta, luovuutta ja onnellisuutta. Mitä enemmän keksityt mihin tahansa virtauskokemukseen hypnoosin ja virtausta edistävien tekemisten kautta, sitä helpompi sinun on päästä flow-tilaan.

Mieti tilanteita joissa haluaisit päästä flow-tilaan. Tärkeää on hankkia sopiva osaamisen taso, mutta voit myös hyödyntää aikaisemmin kokemiasi flow-tiloja päästäksesi virtaukseen uudelleen.

Miten flow ja hypnoosi liittyvät toisiinsa?

Flow-tilan ja hypnioosin välistä suhdetta on tutkittu tieteellisesti. Tutkimuksissa todettiin, että tilat ovat hyvin samanlaiset ja niitä voidaan hyödyntää yhdessä. Tutkimukset ovat keskittyneet pääasiallisesti urheiluun, sillä urheilussa on helpointa saada mitattavia tuloksia. Tutkijat esittivät kaksi kysymystä 1) Voiko hypnoosi parantaa urheilijan kykyä päästä flow-tilaan? Voiko flow-tilaan pääseminen parantaa urheilijan suoritusta? Vastaus kumpaankin kysymykseen oli: Kyllä.

Hypnoosi auttaa suuntaamaan toimintaa niin, että teemme vähemmän ei toivottuja tottumukseen perustuvia sijaistoimintoja, vitkastelemme vähemmän tai reagoimme vähemmän tunteellisesti. Näin ollen hypnoosi voi lisätä kokemustamme flow-tilasta ja poistaa esteitä sen tieltä. Hypnoosi voi myös auttaa kasvattamaan itseluottamusta ja motivoida hankkimaan vaativampia taitoja, joita tarvitset flow-tilan saavuttamiseen.

Tältä sivulta löytyvä Hypnoosi flow-tilojen saavuttamiseksi -äänite keskittyy 1) auttamaan sinua pääsemään nopeammin flow-tilaan sekä 2) flow-tilan hyödyntämiseen auttaamaan sinua suoriutumaan paremmin tehtävissä, jotka ovat sinulle tärkeitä.

Monesti hypnoosissa on kyse siitä, että uudelleen hypnotisoimme itsemme irti alitajuisista lukoista, jotka olemme itse luoneet, jotka estävät meitä saavuttamasta flow-tilan tai muita haluamiamme tavoitteita.

Flow-tila ja hypnoosi ovat kummatkin tiloja, joissa olemme päivittäin usein sitä huomaamatta. Jos olet onnekas, saavutat flow ja hypnoosi-tilan silloin tällöin ihan itsestään. Kun olet fiksu opettelet hyödyntämään ja menemään flow ja hypnoositiloihin jatkuvasti saadaksesi irti niiden tuottaman hyödyn.

Hypnoosi flow-tilojen saavuttamiseksi Miisa Helenius 


Lähteitä

1) The Effects of Hypnosis on Flow States and Performance -John Pates, John Palmi, Sheffield Hallam University, 2000 From Journal of Excellence, zoneofexcellence.com, 2002, 48-62.

2) The Effects of Hypnosis on Flow States and Three-Point Shooting Performance in Basketball Players – John Pates, Andy Cummings, Ian Maynard, Sheffield Hallam University, 2000 From The Sport Psychologist, 2002, 16, 34-47.

3) Csikszentmihalyi, Mihaly (1998). Finding Flow: The Psychology of Engagement With Everyday Life.

4) Csikszentmihalyi, Mihaly (2003). Good Business: Leadership, Flow, and the Making of Meaning.

5) Flow-tila syntyy kun taidot ja tehtävän haastavuus ovat tasapainossa – Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professori Kirsti Longan haastattelu / Yle.fi.

Tags: , ,

Lue myös

Valikko