Kolme periaatetta – The Three Principles

folder_openSelkeä mieli, Selkeä suunta

Nimi Kolme periaatetta (tai prinsiippiä) The Three Principles viittaa mielen, tietoisuuden ja ajattelun lahjoihin, jotka toimivat jokapäiväisen kokemuksemme kulisseissa ja joita jokainen ihminen käyttää hetkestä toiseen tuottaakseen kokemuksensa elämästään. Niiden toiminnan ymmärtäminen edistää ilmiötä, jota kutsutaan ’sisältä ulospäin’ ymmärrykseksi tai kokemukseksi. Tämä tarkoittaa sen tajuamista, että kaikki kokemus elämästä syntyy sinussa sisäisesti, ei olosuhteitesi tai ympäristöstäsi aiheuttamina, huolimatta kaikista päinvastaisista uskomuksista ja käsityksistä.

MIKSI PERIAATTEIDEN YMMÄRTÄMINEN ON HYÖDYLLISTÄ?

Periaatteet ovat auttaneet tuhansia ihmisiä maailmanlaajuisesti vapautumaan epävarmuudesta, stressistä, huolehtimisesta, riittämättömyyden tunteesta, ahdistuksesta, riippuvuuksista, ihmissuhdevaikeuksista ja koko joukosta muita psykologisia ja emotionaalisia ongelmia.

Kun mielemme muuttuu rauhallisemmaksi ja selkeämmäksi, kaikki muuttuu. Käytännöllisesti katsoen jokainen ihmisen hyvinvoinnin indikaattori kohoaa. Itseluottamus nousee, työ ja harrastukset sujuvat paremmin. Uskallamme tehdä enemmän asioita, joita haluamme tehdä. Viestintäkykymme paranee ja ihmissuhteet tulevat helpommaksi. Fyysinen terveys paranee automaattisesti, kun opimme virittymään kehomme sisäiseen viisauteen. Lakkaamme tekemästä ja ajattelemasta asioita, joita meidän mielestämme ”pitäisi” tehdä tai ”olisi pitänyt” tehdä. Sen sijaan alamme löytää asioita ja elää elämäämme sieltä käsin mihin todella pystymme ja mikä on meille mahdollista. Periaatteet auttavat meitä löytämään oman todellisen minämme.

MITÄ HYÖTYÄ KOLMESTA PERIAATTEESTA ON LIIKETOIMINNASSA TAI URHEILUSSA?

SUORITUSKYKY = POTENTIAALI – HÄIRIÖT

Kun vapautamme potentiaalimme ja poistamme epävarman ajattelumme tuottamat häiriöt, saavutamme monia asioita: korkeampi luottamus omiin kykyihimme, enemmän selkeyttä, tuore ajattelu, keskittyminen siihen mikä on oikeasti tärkeää, parempi kestävyys, vähemmän stressiä; Kaiken kaikkiaan parempi mielentila – Ja parempi mielentila tarkoittaa parempaa suorituskykyä!

Tämä monistettuna organisaatioon, tiimiin tai joukkueeseen on moninkertaisesti enemmän selkeyttä ja suorituskykyä!

SELKEYS + TOIMINTA = HALUTUT TULOKSET

SUORITUSKYKY: Sinulla on synnynnäinen hyvinvointi ja suorituskyky, kyky luoda ja toteuttaa, joustavuus ja kestävyys. Sinut on rakennettu todellisuuteen ja optimaalisiin tuloksiin.

HÄIRIÖT: Ainoa asia, joka koskaan estää tämän suorityskyvyn toteutumista, on häiritsevä ajattelu, joka johtuu ’ulkoa sisälle’ väärinkäsityksestä.

SELKEYS: Kun heräät tästä väärinkäsityksestä olet paremmin linjassa todellisuuden kanssa ja löydät selkeyden.

EIKÖ TÄMÄ OLE SAMA KUIN MINDFULNESS, NLP TAI VASTAAVAT OPETUKSET?

Viisausopit ovat kautta aikojen olleet yksimielisiä yhdestä perusasiasta: Se, mitä etsimme, on jo sisällämme. Mielenrauha, selkeys, viisaus, myötätunto, rohkeus, onnellisuus ja tyydyttävä elämä eivät löydy ulkoisilla keinoilla. Ne ovat ihmisen luontaisia ominaisuuksia, jotka ilmenevät täysin itsestään, kun elämme ja olemme linjassa luontomme kanssa.

Vaikka monet suuret opettajat ovat itse ymmärtäneet tämän tosiasian, harvat ovat onnistuneet välittämään viisauden muille siten, että myös muut voisivat kokea samanlaisen elämää mullistavan oivalluksen. Sen seurauksena yksinkertainen ja spontaani oivallus yhdelle, on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi ja loputtomammaksi sarjaksi käytäntöjä ja tekniikoita kaikille muille.

Kolme periaatetta on helposti ymmärrettävä suoraviivainen lähestymistapa, joka on pysynyt tuoreena ja vapaana dogmista ja doktriineista. Niille, jotka kamppailevat elämässään periaatteet tuovat uskoa siihen, että kestävä muutos on mahdollinen riippumatta siitä, kuinka vaikeasti asiat ovat nyt tai ne ovat olleet. Niille, jotka jo menestyvät periaatteet lisäävät selkeyttä, luovuutta, rohkeutta toteuttaa itseään ja vapauttaa piilossa olevan potentiaalin. Ne tuovat esiin myös monen etsimän syvemmän merkityksen ja tarkoituksen elämään.

Yksi merkittävä ero verrattuna muihin oppeihin on, että sinun ei tarvitse harjoittaa minkäänlaisia tekniikoita tai uskoa mihinkään, jotta voit kokea periaatteiden ymmärtämisen mukanaan tuoman hyödyn. Aivan kuten painovoima tai sähkö, ne ovat luonnonvoimia, jotka toimivat tasapuolisesti kaikille. Ainoa muuttuja on oma tietoisuutemme periaatteiden toimivuudesta. Mitä syvemmin ymmärrät, kuinka periaatteet toimivat, sitä enemmän koet olevasi kiinni elämän virrassa. Niin yksinkertaista se on.

Mielen, tietoisuuden ja ajattelun periaatteet varmistavat, että jopa pimeimmissäkin hetkissämme olemme vain yhden ajatuksen päässä helpotuksesta tai hyödyllisemmästä ajattelusta.

MITKÄ SIIS OVAT KOLME PERIAATETTA?

Mielen periaate – Kaiken elämän takana oleva energia ja älykkyys.

Tietoisuuden periaate – Antaa meille kyvyn tiedostaa ja ymmärtää elämän olemassaolo. Kyvykkyys tiedostaa on universaali ilmiö, joka määrittää kokemuksemme laadun kullakin hetkellä.

Ajatuksen periaate – Luomme yksilöllisen kokemuksemme todellisuudesta ajattelumme kautta. Ajatuksemme ovat on kuin mielen projektorin valo, joka heijastaa valokentän läpi kaiken siinä olevan eläväksi tietoisuuden valkokankaalle. Se informoi aistejamme ja herättää eloon sen, mitä kussakin hetkessä tunnemme.

MIELI + TIETOISUUS + AJATUS = TODELLISUUS

MIELI + TIETOSUUS + UUSI AJATUS = UUSI TODELLISUUS

Mielen, ajattelun ja tietoisuuden kolme periaatetta kuvasi Sydney Banks ensimmäisen kerran vuonna 1972. Tätä ymmärrystä käytetään nyt monilla eri aloilla mielen toiminnan ymmärtämisessä.

”Vietämme aikaa yrittäessämme löytää ratkaisuja ongelmiin, jotka todellisuudessa ovat olemassa vain ajattelussamme. Me ajattelemme jotain ja teemme siitä ’asian’ – ongelman… vain ajattelussamme. ” – Sydney Banks

’Sisältä ulospäin’ mentaalivalmennus ja kolmen periaatteen tuntemus auttaa sinua ymmärtämään mitä mielesi kulissien takana tapahtuu. Se on paradigman muutos. Mikään ei ole välttämättä muuttunut ulkopuolella, mutta sisäpuolella kaikki näyttää ja tuntuu erilaiselta.

Lue myös

Valikko