Mind Based™ SELKEÄ SUUNTA

Mielen toiminnan ymmärtämiseen pohjautuvia valmennuksia

JOHTORYHMÄ- JA TIIMIVALMENNUS
JOHTAJAN YKSILÖVALMENNUS

Selkeys

Varmuus

Suunta

Onko yhteinen suunta on hämärtynyt?

Tuntuuko sinusta, että organisaatiosi tarkoitus ja yhteinen suunta on kadonnut. Onko fokus hukkunut vuosien varrella, tai yrityksen identiteetti muuttunut kasvun myötä?  Yritysostojen kautta on saattanut tulla uusia kulttuureita, jotka eivät ole vielä sulautuneet harmoniseksi kokonaisuudeksi. Joskus asioista, joihin on investoitu aikaa ja rahaa, on vaikea luopua. Tai organisaation ulkopuolelta tulevat paineet pakottavat miettimään uutta suuntaa.

Onnistunut muutosjohtaminen vaatii

  • selkeän koko yrityksen yhdessä omistaman tarkoituksen
  • selkeyttä ja varmuutta, jotta haluttu suunta pystytään pitämään
  • selkeän tarkoitukseen perustuvan yhteisen viestin.

Johtoryhmän kehittäminen

Kun organisaatiosi on haastavassa murrosvaiheessa, Mind Based™ johdon työpaja auttaa johtotiimiäsi löytämään selkeyden ja varmuuden sekä varmistamaan yhteisen suunnan.

Kun organisaatiolla on selkä vastaus kysymykseen MIKSI, jokainen MITEN on mahdollinen.

Asiakkaani ovat saaneet

  • Voimansa yhdistäneen tiimin, joka saa aikaan enemmän
  • Sitoutuneempia työntekijöitä ja asiakkaita – Selkeä tarkoitus vetää puoleensa
  • Takaisinmaksun työpajainvestoinnille, kun yhteinen päämäärä vie lähemmäksi tavoitetta ja muuttuu paremmaksi kannattavuudeksi ja liikevaihdon kasvuksi.

Kun organisaation on sisäisesti iskukunnossa, on sen voimat riittävät vastaamaan ulkoisiin haasteisiin.

Esimiesvalmennukset

Toteutan mm The Three Principles – Kolme periaatetta – filosofian tukemia johtamis- ja esimiesvalmennuksia. Teemoja valmennuksissa ovat: johtajan mieli, valmentava johtaminen, toimiva vuorovaikutus, muutoksen johtaminen, motivaation johtaminen, toimiva tiimi.

Johdon yksilövalmennus

Monet johtajat ovat stressaantuneita ja yksin jumissa oman tilanteensa ja ajattelunsa kanssa. Autan haastavassa tilanteessa olevia johtajia löytämään selkeyden, varmuuden, suunnan, ja muuttamaan bisneksensä sekä elämänsä.

Teen yksilövalmennusta sekä yrityksille että suoraan johtajille ja yrittäjille yksityishenkilöinä.

Lue lisää osoitteessa miisahelenius.com

Selkeys, varmuus, suunta –
Kolme periaatetta pähkinän kuoressa

SUORITUSKYKY = POTENTIAALI – HÄIRIÖT

Kun vapautamme potentiaalimme ja poistamme epävarman ajattelumme tuottamat häiriöt, saavutamme monia asioita: korkeampi luottamus omiin kykyihimme, enemmän selkeyttä, tuore ajattelu, keskittyminen siihen mikä on oikeasti tärkeää, parempi kestävyys, vähemmän stressiä; Kaiken kaikkiaan parempi mielentila – Ja parempi mielentila tarkoittaa parempaa suorituskykyä!

Tämä monistettuna organisaatioon, tiimiin tai joukkueeseen on moninkertaisesti enemmän selkeyttä ja suorituskykyä!

SELKEYS + TOIMINTA = HALUTUT TULOKSET

SUORITUSKYKY: Sinulla on synnynnäinen hyvinvointi ja suorituskyky, kyky luoda ja toteuttaa, joustavuus ja kestävyys. Sinut on rakennettu todellisuuteen ja optimaalisiin tuloksiin.

HÄIRIÖT: Ainoa asia, joka koskaan estää tämän suorityskyvyn toteutumista, on häiritsevä ajattelu, joka johtuu ’ulkoa sisälle’ väärinkäsityksestä.

SELKEYS: Kun heräät tästä väärinkäsityksestä olet paremmin linjassa todellisuuden kanssa ja löydät selkeyden.

Lue lisää Kolmesta periaatteesta osoitteessa miisahelenius.com

touch_app

Varaa työpaja

Varmista selkeys

Rakenna näkemys

2 päivän valmennuksessa valitsette suunnan ja rakennatte
yhteisen näkemyksen

Varmista tulokset

Yhdessä jaettu suunta ohjaa jokaisen
tiimin jäsenen tekemistä

Rovaniemi Asiakkuudet ja verkostot workshop 2018

Kajaani Asiakkuudet ja verkostot 2018

Kajaani Asiakkuudet ja verkostot 2018

Helsinki Henkilöbrändi työpaja 2016

Seinäjoki Asiakkuudet ja verkostot 2018

Seinäjoki Asiakkuudet ja verkostot 2018

Palvelumuotoilu Workshop 2017

Johtoryhmävalmennus 2017

Turku Logomo 2017

Turku Palvelumuotoilu 2016

Valikko